Opis:

Silnie rosnąca kulista odmiana, w wieku 10 lat osiąga ponad 1 m średnicy. Rozgałęzienia szarozielone.
Wymaga dość żyznych i wilgotnych gleb.