All Products >> DEUTZIA - ŻYLISTEK >>Deutzia parviflora

Product Details

Żylistek drobnokwiatowy
Szeroko rozrastający się kulisty krzew, wysokość ok. 1m. Kwiaty białe o średnicy ok. 12mm zebrane w liczne baldachy. Kwitnie bardzo obficie V-VI. Bardzo odporny na mróz. Niewybredny co do gleby. Zastosowanie: szpalery, grupy w parkach, ogrody przydomowe itp.