All Products >> ACER - KLON >>Acer platanoides ‚Globosum’

Product Details

Klon pospolity
Piękne drzewo o kulistej, spłaszczonej, zwartej koronie, o średnicy do 3-4 m.
Liście zielone mniejsze niż u klona pospolitego.
Małe wymagania glebowe. Drzewo alejowe.